Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:014/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Adriana Kuľbaková
Adresa dodávateľa:Biele Vody 259, Mlynky
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.11.2019
Zverejnené dňa:13.11.2019
Poznamka: