Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:019/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SIDE Trans, s. r. o.
Adresa dodávateľa:J. Wolkera2412/26, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.12.2019
Zverejnené dňa:12.12.2019
Poznamka: