Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FOR REGION, n.o.
Adresa dodávateľa:Nadabula 256, 04821 Rožňava
IČO dodávateľa:35583479
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.08.2019
Zverejnené dňa:14.08.2019
Poznamka: