Mandátna zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Mandátna zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Ing. Milan Pamula
Adresa dodávateľa:Hronská 1215/5, 049 25 Dobšiná
IČO dodávateľa:45436606
Cena:50,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.07.2019
Zverejnené dňa:01.07.2019
Poznamka: