Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Harichovciach

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Harichovciach
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Spoločný obecný úrad Harichovce
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.04.2020
Zverejnené dňa:01.04.2020
Poznamka: