Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:002/2020
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SPORT RETTER, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.03.2020
Zverejnené dňa:02.03.2020
Poznamka: