Zmluva o združenej dodávke elektriny

Druh:Zmluva
Číslo:24ZVS00004874662
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o združenej dodávke elektriny
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Východoslovenská energetika a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:44483767
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.06.2020
Zverejnené dňa:23.06.2020
Poznamka: