Zmluva o dielo - Výstavba a obnova autobusových zastávok

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo - Výstavba a obnova autobusových zastávok
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SIMON stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Smrekova 8/31, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:46205811
Cena:11079,60,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.10.2019
Zverejnené dňa:18.10.2019
Poznamka: