Zmluva o dielo - Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo - Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SIMON stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Smrekova 8/31, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:46205811
Cena:7274,48,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.06.2020
Zverejnené dňa:26.06.2020
Poznamka: