Príkazná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:41/03/2019/EL
Predmet (popis dokumentu):Príkazná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Komunál - Servis, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Hlavná 3, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:51115026
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.03.2020
Zverejnené dňa:17.03.2020
Poznamka: