Zmluva o dodávke elektriny

Druh:Zmluva
Číslo:BCF ENERGY 375
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dodávke elektriny
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:BCF ENERGY, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:51966255
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.07.2020
Zverejnené dňa:22.07.2020
Poznamka: