Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:3 W Slovakia, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO dodávateľa:36746045
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.11.2020
Zverejnené dňa:11.11.2020
Poznamka:2022355291