Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2019

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2019
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obecný športový klub Mlynky
Adresa dodávateľa:Mlynky 324, 05376 Mlynky
IČO dodávateľa:3546417
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.01.2019
Zverejnené dňa:07.01.2019
Poznamka: