Zmluva o výpožičke

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o výpožičke
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SR - Štatistický úrad SR
Adresa dodávateľa:Miletičova 3, 824 67 Bratislava
IČO dodávateľa:00166197
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.01.2021
Zverejnené dňa:11.01.2021
Poznamka: