Zmluva o poskytovaní služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytovaní služieb
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:MEPOS SNV s.r.o.
Adresa dodávateľa:Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:52473732
Cena:1248,14 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.01.2021
Zverejnené dňa:20.01.2021
Poznamka: