Podmienky poskytovania služieb v súvislosti so zberom, prepravou a zneškodnením infekčného odpadu z

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Podmienky poskytovania služieb v súvislosti so zberom, prepravou a zneškodnením infekčného odpadu z
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Brantner Nova s. r. o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 03 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.01.2021
Zverejnené dňa:26.01.2021
Poznamka: