Zmluva o pôžičke

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o pôžičke
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Katarína Plichtová
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:596,40,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.02.2021
Zverejnené dňa:19.02.2021
Poznamka: