Zmluva o spolupráci

Druh:Zmluva
Číslo:č. ZoS_IKF_MLY_004_2021
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o spolupráci
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:IKF service, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36504254
Cena:1200,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.04.2021
Zverejnené dňa:12.04.2021
Poznamka: