Dohoda o spádovej MŠ

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dohoda o spádovej MŠ
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.04.2021
Zverejnené dňa:01.04.2021
Poznamka: