Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.08.2020

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.08.2020
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FÚRA s. r. o.
Adresa dodávateľa:SNP 77, Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2021
Zverejnené dňa:11.05.2021
Poznamka: