Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Tomáš Petrík – K.Č.P.
Adresa dodávateľa:Prostredný Hámor 318, 053 76 Mlynky
IČO dodávateľa:44556853
Cena:5600,- Eur
Dokument zo dňa:15.07.2020
Zverejnené dňa:15.07.2020
Poznamka: