Nájomná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájomná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Róbert Mol
Adresa dodávateľa:Hronská 387/15, 049 25 Dobšiná
IČO dodávateľa:37 338 544
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.05.2021
Zverejnené dňa:25.05.2021
Poznamka: