Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:007/2020
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:ENERCOM s. r. o.
Adresa dodávateľa:Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa:44658591
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.10.2020
Zverejnené dňa:08.10.2020
Poznamka: