Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:001/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:OON Design s. r. o.
Adresa dodávateľa:Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:48208761
Cena:840,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.01.2021
Zverejnené dňa:11.01.2021
Poznamka: