Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:002/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:GEO GPS s. r. o.
Adresa dodávateľa:Kisdyho 182/8, 04001 Košice - Sever
IČO dodávateľa:52136841
Cena:550,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.01.2021
Zverejnené dňa:11.01.2021
Poznamka: