Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:006/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:NEUmag s. r. o.
Adresa dodávateľa:Tomášikova 2465/59, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:51581264
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.04.2021
Zverejnené dňa:08.04.2021
Poznamka: