DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2272/2019

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2272/2019
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:MADE spol. s r. o.
Adresa dodávateľa:Hurbanova 14A, Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36041688
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.08.2021
Zverejnené dňa:23.08.2021
Poznamka: