Kúpna zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:1099/VSD/2021
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribučná, a. s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena:1,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.08.2021
Zverejnené dňa:23.08.2021
Poznamka: