Zmluva o stavebnom diele

Druh:Zmluva
Číslo:22/2001
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o stavebnom diele
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2001
Zverejnené dňa:12.09.2001
Poznamka: