Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Druh:Zmluva
Číslo:ZLP-VT-2021-0392
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS)
Adresa dodávateľa:BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratisl
IČO dodávateľa:45736359
Cena:100,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.10.2021
Zverejnené dňa:22.10.2021
Poznamka: