Zmluva o združenej dodávke elektriny

Druh:Zmluva
Číslo:20212122
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o združenej dodávke elektriny
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:encare, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa:52302555
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.11.2021
Zverejnené dňa:09.11.2021
Poznamka: