Zmluva o poskytnutí NFP

Druh:Zmluva
Číslo:309070ARK9
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí NFP
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa dodávateľa:Hraničná 12, 815 26 Bratislava
IČO dodávateľa:30794323
Cena:9995,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.11.2021
Zverejnené dňa:26.11.2021
Poznamka: