Nájomná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájomná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Free-zona s.. r. o.
Adresa dodávateľa:Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa:44356358
Cena:1,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.08.2018
Zverejnené dňa:02.08.2018
Poznamka: