Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.08. 2020 uzavretej

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.08. 2020 uzavretej
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FÚRA s. r. o.
Adresa dodávateľa:SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.12.2021
Zverejnené dňa:31.12.2021
Poznamka:2021649575