Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2022

Druh:Zmluva
Číslo:1,2022
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2022
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obecný športový klub Mlynky
Adresa dodávateľa:Mlynky 324, 05376 Mlynky
IČO dodávateľa:35546417
Cena:1100,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.02.2022
Zverejnené dňa:28.02.2022
Poznamka: