Zmluva o dielo

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:PROROZVOJ, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa:50451022
Cena:400,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.03.2022
Zverejnené dňa:28.03.2022
Poznamka: