Licenčná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Licenčná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Danka Tkáčová, DM-SERVIS
Adresa dodávateľa:Bardejovsk6 642/2, 082 12 Kapušany
IČO dodávateľa:43330282
Cena:250,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.09.2013
Zverejnené dňa:19.09.2013
Poznamka: