Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a. s.
Adresa dodávateľa:Hraničná 662117 ,058 89 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.12.2014
Zverejnené dňa:09.12.2014
Poznamka: