Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-Boxu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-Boxu
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:ASEKOL SK, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
IČO dodávateľa:45602689
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.11.2010
Zverejnené dňa:18.11.2010
Poznamka: