Zmluva o vykonaní auditu- dodatok

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o vykonaní auditu- dodatok
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:GemerAudit, spol. s. r. o.
Adresa dodávateľa:Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa:31681301
Cena:816,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.11.2017
Zverejnené dňa:30.11.2017
Poznamka: