Zmluva o preverení

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o preverení
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:GemerAudit, spol. s. r. o.
Adresa dodávateľa:Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa:31681301
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.12.2017
Zverejnené dňa:08.12.2017
Poznamka: