Zmluva o dielo - Fasáda

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo - Fasáda
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Š & L stav, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Smreková 8/31, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:36581305
Cena:10 983,92- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.09.2018
Zverejnené dňa:24.09.2018
Poznamka: