Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Druh:Zmluva
Číslo:2/2022
Predmet (popis dokumentu):Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FÚRA s. r. o.
Adresa dodávateľa:SNP 77, Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.05.2022
Zverejnené dňa:24.05.2022
Poznamka: