Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:010/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:eurobus a. s.
Adresa dodávateľa:Šafárikova 473/91, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa:36211079
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.09.2021
Zverejnené dňa:09.09.2021
Poznamka: