Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:001/2022
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:SPORT RETTER, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Štefánikovo námestie 19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35891343
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2022
Zverejnené dňa:11.03.2022
Poznamka: