Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:004/2022
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:eurobus a. s.
Adresa dodávateľa:Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
IČO dodávateľa:36211079
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.06.2022
Zverejnené dňa:07.06.2022
Poznamka: