Príloha č. 1 - Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné te

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Príloha č. 1 - Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné te
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Alphabet group s.r.o.
Adresa dodávateľa:Strojárenská 11C, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:53056043
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.08.2022
Zverejnené dňa:11.08.2022
Poznamka: