Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné r

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné r
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Alphabet group s.r.o.
Adresa dodávateľa:Strojárenská 11C, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:53056043
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.08.2022
Zverejnené dňa:11.08.2022
Poznamka: