Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Alphabet partner s.r.o.
Adresa dodávateľa:Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:52436411
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.08.2022
Zverejnené dňa:11.08.2022
Poznamka: