Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Filip Putnocký
Adresa dodávateľa:Prostredný Hámor 317, 053 76 Mlynky
IČO dodávateľa:46 114 190
Cena:510,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.08.2022
Zverejnené dňa:17.08.2022
Poznamka: